BEYOND THE NUMBERS

Aktualne teme

U ovoj kategoriji objavljujem teme koje su trenutno aktualne i samo takve teme.

Written by

Izdavanje računa nezaobilazni je dio poslovanja svakog poduzetnika, jer računom se dokazuje nastali poslovni događaj. Račun je vjerodostojna isprava za knjiženje poslovnog događaja u poslovne knjige, ali samo ako sadržava propisane podatke. Obvezu izdavanja računa, kako on treba izgledati i koje elemente sadržavati uređuje nekoliko propisa, a to su:

Ministar financija je prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske donio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak kojim se povećavaju svote neoporezivih primitaka propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20. i 1/21.).

Newsletter

Kontakt podaci

  • Adresa: Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
  • Telefon: +385 91 950 5830